PVN Latvijā
LAT | RUS | ENG | GER
Pakalpojumi
 | Cenas
 | Sadarbības partneri
 | Klienti
 | FAQ
Pakalpojumi / Pirmsaudita pārbaude

PVN pārbaude

Pēc klientu pieprasījuma VAT Agents veic PVN pārbaudes.

PVN pārbaude var izpausties kā pārbaude par iepriekšējiem darbības periodiem vai kā pārbaude par atsevišķu darījumu vai darījumu grupu, kā arī Pastāvīgās iestādes vai Pastāvīgās pārstāvniecības statusa pārbaude, kas ietekmē piemērojamo PVN likmi.

Pēc šobrīd spēkā esošā likuma PVN uzņēmumiem tiek automātiski atmaksāts uz bankas kontu 10 dienu laikā pēc taksācijas gada PVN apstiprināšanas (vai arī par īsāku periodu, ja izpildās likumā noteiktie nosacījumi). Vienlaikus tas neliedz tiesības Latvijas nodokļu administrācijai veikt nodokļu auditu par šo periodu - tas iespējams par beidzamajiem 3 gadiem vai 5 gadiem, pārbaudot transfertcenas atbilstību tirgus cenai (izņemot, ja pārbaude ir saistīta ar iespējamo nodarījumu pēc Krimināllikuma, kur nav laika ierobežojuma).

Pastāvīgā iestāde vai Pastāvīgā pārstāvniecība

Reģistrējoties PVN mērķiem, ir svarīgi saprast, vai ārvalsts uzņēmumam rodas pastāvīgā vieta vai pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā, kas var ietekmēt PVN likmes piemērošanu.

Termins Pastāvīgā iestāde ir atrodams Latvijas PVN likumā un ES Padomes īstenošanas regulā Nr. 282/2011 (ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļu sistēmu). Īsumā, Pastāvīgā iestāde ir jebkura vieta, kura nav personas saimnieciskās darbības mītnes vieta, bet kuru raksturo pietiekama pastāvības pakāpe un piemērota struktūra darbaspēka un tehnisko resursu ziņā, ļaujot tai nodrošināt tās sniegtos pakalpojumus vai saņemt un izmantot pakalpojumus, kuri sniegti šīs pastāvīgās iestādes vajadzībām.

Savukārt, terminu Pastāvīgā pārstāvniecība nosaka vai nu spēkā esošā nodokļu konvencija (ja tādu Latvija ir noslēgusi ar attiecīgā ārvalsts uzņēmuma mītnes valsti), bet ja šāda līguma nav, tādā gadījumā - LR likums „Par nodokļiem un nodevām". Beidzamais nosaka, ka ārvalsts uzņēmumam ir Pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā, ja vienlaikus ievēroti sekojoši trīs noteikumi:

  • ārvalsts uzņēmums Latvijā izmanto noteiktu darbības vietu;
  • darbības vieta tiek izmantota pastāvīgi vai ir izveidota nolūkā to izmantot pastāvīgi;
  • darbības vieta tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai.

Papildus augstāk minētajam tiek uzskatīts, ka ārvalsts uzņēmumam ir pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā, ja tas veic vismaz vienu no turpmāk minētajām darbībām Latvijā:

  • izmanto būvlaukumu vai veic celtniecības, montāžas vai instalācijas darbus, vai veic ar būvlaukumu vai minētajiem darbiem saistītu uzraudzības vai konsultatīvo darbību;
  • izmanto dabas resursu pētīšanai vai iegūšanai paredzēto aprīkojumu vai iekārtas, urbšanas platformas un speciālos kuģus vai veic ar tiem saistīto pārraudzības vai konsultatīvo darbību;
  • laika posmā vai laika posmos, kas kopumā pārsniedz 30 dienas jebkurā sešu mēnešu periodā, sniedz pakalpojumus, to skaitā konsultatīvos, vadības un tehniskos pakalpojumus, izmantojot savus darbiniekus vai piesaistīto personālu;
  • izmanto fiziskās, juridiskās vai citas personas darbību savas saimnieciskās darbības vajadzībām, ja minētajai personai ir piešķirtas un tā regulāri (vairāk nekā vienu reizi taksācijas periodā) izmanto pilnvaras noslēgt līgumus nerezidenta (ārvalsts komersanta) vārdā.

Ārvalsts uzņēmuma pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā maksā nodokļus saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

Ja vēlaties pārbaudīt Jūsu uzņēmuma pārmaksāto PVN vai uzkrāto priekšnodokli, vai citus nodokļu aspektus, mēs labprāt Jums palīdzēsim!

 

 

Jūs varat mums zvanīt : +371 6 732 1000  vai rakstīt : vatagents@vatagents.lv or vat@bakertillybaltics.lv 

Sākums | Par mums | Jaunumi | PVN likumi | Saites | Kontakti
Copyright ® VAT Agents 2017
Web izstrāde-Web Dienests
Mūsu draugi
louis vuitton handbags
louis vuitton neverfull
louis vuitton bag
louis vuitton speedy 30
louis vuitton usa
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton speedy 35
louis vuitton wristlet
neverfull louis vuitton
louis vuitton travel bag
pre owned louis vuitton
louis vuitton briefcase
bolsas louis vuitton
louis vuitton never full
louis vuitton coin purse
louis vuitton cheap
louis vuitton luggage set
buy louis vuitton
louis vuitton speedy 40
louis vuitton online
louis vuitton handbags
louis vuitton neverfull
louis vuitton bag
louis vuitton speedy 30
louis vuitton usa
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton speedy 35
louis vuitton wristlet
neverfull louis vuitton
louis vuitton travel bag
pre owned louis vuitton
louis vuitton briefcase
bolsas louis vuitton
louis vuitton never full
louis vuitton coin purse
louis vuitton cheap
louis vuitton luggage set
buy louis vuitton
louis vuitton speedy 40
louis vuitton online
louis vuitton handbags
louis vuitton neverfull
louis vuitton bag
louis vuitton speedy 30
louis vuitton usa
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton speedy 35
louis vuitton wristlet
neverfull louis vuitton
louis vuitton travel bag
pre owned louis vuitton
louis vuitton briefcase
bolsas louis vuitton
louis vuitton never full
louis vuitton coin purse
louis vuitton cheap
louis vuitton luggage set
buy louis vuitton
louis vuitton speedy 40
louis vuitton online
louis vuitton handbags
louis vuitton neverfull
louis vuitton bag
louis vuitton speedy 30
louis vuitton usa
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton speedy 35
louis vuitton wristlet
neverfull louis vuitton
louis vuitton travel bag
pre owned louis vuitton
louis vuitton briefcase
bolsas louis vuitton
louis vuitton never full
louis vuitton coin purse
louis vuitton cheap
louis vuitton luggage set
buy louis vuitton
louis vuitton speedy 40
louis vuitton online